Ifjúsági Tagozat

2011. márciusában az országos Ifjúsági Tagozat zászló bontása után a XVIII. kerületben is hivatalosan megalakult az Ifjúsági Tagozat.

2010 októberében egy tucat fiatallal kezdetét vette a betyár IT helyi működése. A célunk akkor és most is az, hogy egy fiatalos, összetartó társaságot alakítsunk ki. A kultúránkat és hagyományainkat kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal, lovaglással, íjászattal, színházlátogatással, előadásokkal, illetve egyéb szabadidős foglalkozásokkal egybekötve együtt még jobban megismerhessük. Feladatunknak érezzük, hogy Magyarország számára tettre kész fiatalokat neveljünk ki, legyen szó a magánéletről, a civil közéletről, vagy a szakmai fejlődésről. Fontosnak tartjuk továbbá a következő politikai generáció kinevelését és oktatását a Jobbik Magyarországért Mozgalom segítségével a haza számára.

2011. április 14-én dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő hívó szavára a kerület nemzeti érzelmű ifjaival összegyűltünk és megalapítottuk a Budapest XVIII. kerületi Ifjúsági Tagozatot.

Mi a célunk?

Az, hogy hozzájáruljunk Magyarország felemeléséhez. Valljuk, hogy azon a helyen felelős mindenki a lehetőségeihez képest legtöbbet tenni a hazájáért, ahová Isten állította. Nekünk, nemzeti érzelmű fiataloknak is feladatunk van abban, hogy az emberek gondolkodása, évtizedes rossz mentalitása megváltozzon: nekünk is részt kell vállalnunk az építkezésben.

Tagszervezeteink azért dolgoznak, hogy megmutassák, a Jobbik országos programja, politikája, összetalálkozva a fiatalok helyi kezdeményezéseivel, mind ebbe az irányba hatnak.

A Jobbik Ifjúsági Tagozat célja az is, hogy minél több magyar fiatalt rázzon fel az apátiából és a pesszimizmusból. Gyönyörű hazánk van, történelmünk, kulturális, szellemi kincseink, vagy éppen sportsikereink méltó büszkeséggel tölthetnek el mindannyiunkat. Nem vagyunk kis nemzet, és nem biztos, hogy boldogabb lesz tőle bárki, ha a közös sorsból szabadulni akarván idegen földön próbál szerencsét. Sorsunk a felelősségünk: nekünk itt vannak feladataink.

alapito_nyilatkozat2_kicsi

A felelősségteljes dolgok mellett természetesen szükség van a szórakozásra, lazulásra is, a Jobbik IT pedig ebben is szeretne megfelelni az elvárásoknak! Az IT-s kirándulások, táborok, egyéb közösségi programok az összetartozás élményét erősítik mindannyiunkban. Pusztán a hazaszeretet, vagy a nemzeti rock szeretete, néphagyományok ápolása, nemzeti ünnepeink méltó megtartása, vagy a jelenlegi határainkon túl élő fiatalokkal való kapcsolattartás,  a találkozók, bulik szervezése már nem egy apró szubkultúra szórakozása, hanem  egy növekvő táború fiatal réteg életformája.

Mi szeretnénk lenni a Jobbik Magyarországért Mozgalom utánpótlása. Szükség van minden olyan fiatalra, akinek helyén van a szíve és az esze. A Jobbik számára a politika csupán egy eszköz, nem cél, elsősorban nem megélhetés, hanem a nemzet javára végzett feladat felvállalása. Szeretnénk, ha minél több tehetséges fiatal vállalná ezt a feladatot, közvetítené a Jobbik szellemiségét és céljait minél többek felé, hogy a Jobbik IT tagjai a múltból erőt merítve, a jelenben munkálkodva, egy szebb jövőt teremtsenek.

A jelenlegi rendszernek szüksége van ránk, határozott identitástudattal rendelkező, testében-lelkében egészséges fiatalokra. Fiatalként belelátunk olyan, generációnkat érintő dolgokba, problémákba, amelyeket az idősebb generációk, szüleink, nagy szüleink nem érthetnek. Bebizonyítjuk, hogy a magyar ifjak összetartanak minden körülmények között, éljenek határon innen vagy határon túl.

Ha kész vagy belekezdeni életed legnagyobb kalandjába és nem múltál még el 30, de 14 éves kort betöltötted akkor jelentkezz, mert

Miénk a Jövő!

Jelentkezz a kerületi Ifjúsági Tagozatba

Elérhetőség:
Petró Dávid, XVIII. kerületi Ifjúsági Tagozat – elnök
e-mail: petro.david@jobbik18.hu

Iroda: 1181 Budapest, Üllői út 489.  – előre egyeztetett időpontban

Facebook: /jobbik18it

Magyar Ifjúsági Kódex

Eszmék Könyve