KOH_2736 másolat

Sokszor, de így választások előtt különösen, eltöprengek Vona Gábor híressé vált kijelentésén, miszerint a magyarok túlnyomó többsége jobbikos, csak még nem tud róla.

Egy kedves szimpatizánsunktól hallottam egy ötletet e rejtett “jobbikosság” felszínre hozására. Úgy mesélte, hogy ő kérdéseket tesz fel ismerőseinek. Ha a kérdéseire igenlő válaszokat kap, akkor a „na látod, hogy jobbikos vagy” felkiáltással döbbenti meg az illetőt. Most itt én is leírok tíz kérdést. Kérek mindenkit, figyelmesen olvassa el és válaszoljon mindegyikre igennel vagy nemmel!

1/ Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország külpolitikája kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedjen mind keleten, mind nyugaton és bármely világtájon, hogy gazdasági, kereskedelmi és politikai partnerségünk a kölcsönös hasznon, érdekeken alapuljon?

2/ Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar földnek kizárólag magyar tulajdonba kell maradnia?

3/ Egyetért-e Ön azzal, hogy a devizahitelekkel a bankok csalást követtek el, és ezért félrevezető az a kijelentés, hogy a bankokat veszteség éri? (Tisztességtelenül elcsalt pénz, nem tisztességes haszon).

4/ Egyetért-e Ön azzal, hogy a tömeges külföldre vándorlás súlyos demográfiai és gazdasági károkat okoz hazánknak?

5/ Egyetért-e Ön azzal, hogy a közbiztonság területén nincs “rend” és a magyar-cigány együttélés normalizálása érdekében meg kell szüntetni a kettős mércét, a pozitív diszkriminációt?

6/ Egyetért-e Ön azzal, hogy az apartheid rendszert működtető Izrael elítélése nem “antiszemitizmus”?

7/ Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánkban a munkajogi szabályok és az általános foglalkoztatási gyakorlat kiszolgáltatottá teszi a munkavállalókat?

8/ Egyetért-e Ön azzal, hogy hazánkban újjáépíteni, fejleszteni kell a honi gazdaságot, a kis- és közepes vállalkozások erőteljes támogatásával?

9/ Egyetért-e Ön azzal, hogy gátat kell szabni a korrupciónak, a politikus bűnözésnek?

10/ Egyetért-e Ön azzal, hogy gyermekeinket valós történelmünkre, hazaszeretetre, hűségre neveljük, oktassuk és megvédjük őket a deviáns hatásoktól, propagandától?

Belátom, hogy a fenti kérdéssor minden tudományos módszert nélkülöz. Azonban, ha valaki mind a tízre igennel válaszolt, akkor nem kétséges, hogy egy jobbikossal gyarapodtunk! Ha csak részben igenlők a válaszok, akkor érdemes még tanulmányozni a Jobbik programját, mert abban nem csak a kérdések, hanem a válaszok is megtalálhatók. A program az interneten rendelkezésre áll!

Adjon az Isten szebb jövőt!

Makai Tibor