Elnökség

Hartaházi Miklós – elnök

KOH_2738-150x1501976-ban születtem Budapesten. Apai ágon székely származású vagyok. Már gyermekkoromban arra és úgy neveltek, hogy csonka országunk ahol élünk, történelmi igazságtalanság, a magyar nemzet legnagyobb tragédiájának következménye.

Vallásos neveltetésem eredményeként, a családom büszkeségére, 18 évesen bérmálkozom. Azóta is hívő, keresztény magyarként igyekszem megfelelni a földi megpróbáltatásoknak.

Az iskolai tanulmányaimat befejezve, a 90-es évek közepétől járok rendszeresen nemzeti ünnepségekre, megemlékezésekre. A csalódottság, a tehetetlenség vezetett arra az útra, hogy minél több információhoz jussak a rendszerváltásról és annak körülményeiről, a magyar tankönyvekben nem tanított igaz magyar történelemről. A nemzettudatom megerősödésével párhuzamosan, egyre jobban foglalkoztatott a politika, a politikusok, akik korruptak, a megélhetésükért, nem a magyar emberek érdekéért, az ország jövőjéért dolgoznak. Igazságérzetem a cselekvés irányába mozdított. A Jobbik Magyarországért Mozgalom munkásságát megalakulása óta követem, és hiszem, hogy csak az általa képviselt politikával, ideológiával lehet megmenteni országunkat, társadalmunkat.

 

Tovább…

Makai Tibor – elnökhelyettes

KOH_2736-150x150Születtem 1955. március 1-én, Budapesten. Ennek ellenére gyermekkorom döntő részét vidéken éltem le, nagyszüleimnél, rokonaimnál. A “döntő” jelző duplán is helytálló, mert ez az időszak erősen meghatározta későbbi életfelfogásomat, amely magába foglalja a családhoz, munkához, hazához való viszonyulásomat mind a mai napig. Hála Istennek korán megnősültem, és azóta is ebben a boldog házasságban élünk, immár harmincnyolc éve.

Három gyermekünk született, és pillanatnyilag úgy állunk, hogy Ők is megajándékoztak bennünket 3×3, azaz kilenc unokával. Az életem úgy alakult ahogy sokaknak ebben az elnyomott, kirabolt, lezüllött hazában. Korai munkába állás, (ami mellesleg a legkevesebbet ártott) a továbbtanulás eltolódása a felnőtt korra. A nélkülözésre, lakásgondokra, kiszolgáltatottságra minden hasonló korú embertársam emlékezhet. A szomorú az, hogy napjainkra nem hogy enyhült volna a kilátástalanság, de fokozódik! Hogy miért van ez így? Erre Bogár László megállapítása adja meg az igazi választ, “mert hagytuk”!

Tovább…

.Mester Attila – elnökhelyettes

1980-ban születtem Budapesten, keresztény, magyar család gyermekeként. 1994 óta élek a XVIII. kerületben. Feleségemmel a kerület Ganzkertváros részén lakunk. 2009  decembere óta vagyok a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagja. Szüleim hazafias szellemben neveltek. Édesapám korábban a MIÉP színeiben politizált.

Magyarország jelenlegi helyzetét átgondolva, véleményem szerint egyetlen út vezet az ország és a nemzet felemelkedése felé: a Jobbik út!

Az elmúlt évtizedek haza és nemzetáruló politikája nem hagyott más választást számomra, minthogy erre az útra lépjek. Hiszem, hogy ez a helyes út! Ezen az úton fogok haladni, kitartóan és elszántan. Jó érzés tudni, hogy nem vagyok egyedül. Velem vannak magyar testvéreim és egyre többen leszünk, majd a végén együtt érünk célba. De addig még sok a teendő!

.

Nemzet, hagyomány, kultúra

Jobbik-cimer NagyA Jobbik Magyarországért Mozgalom nemzeti párt, amely politikai alapjait a nemzeti érték- és értékvédelemre fektette le. A társadalmi igazságtalanságot nem fogadja el alapvető szükségszerűségnek, mert az ellen lehet és kell is küzdeni. Elfogadhatatlan számunkra az uniós tagság, amely nemzeti függetlenségünk végzetes megcsonkításával jár! Elfogadhatatlan, hogy a gazdagok és a szegények életszínvonala között fényévnyi a távolság! Elfogadhatatlan, hogy a politika gazdasági magánérdek kiszolgálója, ahelyett, hogy a közösség érdekeit képviselné! Elfogadhatatlan, hogy a közélet szőnyeg alá söpör vagy álvitákkal leplez olyan nemzetstratégiai kérdéseket, mint például a népességfogyás, a cigányság helyzete, a nemzeti vagyon kiárusítása, vagy környezetünk tragikus állapota! Elfogadhatatlan, hogy a törvények egyre erősebb jogbiztonságot garantálnak a bűnözőknek, és egyre kevésbé védik a tisztességes polgárokat!

Jobbik XVIII. kerületi szervezet
Értékelvű konzervatív, módszereiben radikális, nemzeti keresztény párt